Email: dvkh@fservices.com.vn

lang_vi lang_en

Góc nhân viên

Công tắc và ổ cắm

Mặt nạ trơn A201VXN

Thương hiệu: MPE

12,400 VNĐ

Mặt dùng cho MCB 2 cực AMCB2N

Thương hiệu: MPE

12,400 VNĐ

Mặt dùng cho MCB 1 cực AMCB1N

Thương hiệu: MPE

12,400 VNĐ

Mặt dùng cho cầu dao an toàn ASBN

Thương hiệu: MPE

13,700 VNĐ

Mặt 6 Lỗ A206N

Thương hiệu: MPE

16,000 VNĐ

Mặt 5 Lỗ A205N

Thương hiệu: MPE

16,000 VNĐ

Mặt 4 Lỗ A204N

Thương hiệu: MPE

16,000 VNĐ

Mặt 3 Lỗ A203N

Thương hiệu: MPE

12,400 VNĐ

Mặt 2 Lỗ A202N

Thương hiệu: MPE

12,400 VNĐ

Mặt 1 Lỗ A201N

Thương hiệu: MPE

12,400 VNĐ

Ổ Cắm Đơn đa năng 16A A20USMN

Thương hiệu: MPE

36,200 VNĐ

Ổ Cắm Đơn đa năng 16A + 2 LỖ A20USMXXN

Thương hiệu: MPE

36,200 VNĐ

Ổ Cắm Đơn đa năng 16A + 1 LỖ A20USMXN

Thương hiệu: MPE

36,200 VNĐ

Ổ Cắm Đôi, 2 Chấu 16A + 2 LỖ A20US2XXN

Thương hiệu: MPE

42,000 VNĐ

Ổ Cắm Đôi, 2 Chấu 16A + 1 LỖ A20US2XN

Thương hiệu: MPE

42,000 VNĐ

Ổ Cắm Đa năng, Ổ Cắm Đơn 16A A20US2MN

Thương hiệu: MPE

49,000 VNĐ

Ổ Cắm 3, 2 Chấu đế liền 16A A20US3N

Thương hiệu: MPE

52,000 VNĐ

Ổ Cắm Đôi, 3 Chấu Đế Liền A20UES2N

Thương hiệu: MPE

54,000 VNĐ

Ổ Cắm Đế Liền 16A A20US3N

Thương hiệu: MPE

51,000 VNĐ

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.


Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.