Email: dvkh@fservices.com.vn

lang_vi lang_en

Góc nhân viên

Công tắc và ổ cắm

Mặt nạ trơn A201VXN

Thương hiệu: MPE

12,400 VNĐ

Mặt dùng cho MCB 2 cực AMCB2N

Thương hiệu: MPE

12,400 VNĐ

Mặt dùng cho MCB 1 cực AMCB1N

Thương hiệu: MPE

12,400 VNĐ

Mặt dùng cho cầu dao an toàn ASBN

Thương hiệu: MPE

13,700 VNĐ

Mặt 6 Lỗ A206N

Thương hiệu: MPE

16,000 VNĐ

Mặt 5 Lỗ A205N

Thương hiệu: MPE

16,000 VNĐ

Mặt 4 Lỗ A204N

Thương hiệu: MPE

16,000 VNĐ

Mặt 3 Lỗ A203N

Thương hiệu: MPE

12,400 VNĐ

Mặt 2 Lỗ A202N

Thương hiệu: MPE

12,400 VNĐ

Mặt 1 Lỗ A201N

Thương hiệu: MPE

12,400 VNĐ

Ổ Cắm Đơn đa năng 16A A20USMN

Thương hiệu: MPE

36,200 VNĐ

Ổ Cắm Đơn đa năng 16A + 2 LỖ A20USMXXN

Thương hiệu: MPE

36,200 VNĐ

Ổ Cắm Đơn đa năng 16A + 1 LỖ A20USMXN

Thương hiệu: MPE

36,200 VNĐ

Ổ Cắm Đôi, 2 Chấu 16A + 2 LỖ A20US2XXN

Thương hiệu: MPE

42,000 VNĐ

Ổ Cắm Đôi, 2 Chấu 16A + 1 LỖ A20US2XN

Thương hiệu: MPE

42,000 VNĐ

Ổ Cắm Đa năng, Ổ Cắm Đơn 16A A20US2MN

Thương hiệu: MPE

49,000 VNĐ

Ổ Cắm 3, 2 Chấu đế liền 16A A20US3N

Thương hiệu: MPE

52,000 VNĐ

Ổ Cắm Đôi, 3 Chấu Đế Liền A20UES2N

Thương hiệu: MPE

54,000 VNĐ

Ổ Cắm Đế Liền 16A A20US3N

Thương hiệu: MPE

51,000 VNĐ