Email: dvkh@fservices.com.vn

lang_vi lang_en

Góc nhân viên
  • Farmoil-Stou-trans-269x4003.png

Dầu nhớt Farmoil


Thương hiệu: Gulf Western
Độ nhớt: 15W40

Chi Tiết Sản Phẩm


-FARMOIL là một STOU (Super Tractor Oil Universal) được xây dựng để đáp ứng tất cả các yêu cầu của hầu hết các nhà sản xuất máy kéo hiện đại đang kêu gọi một loại dầu STOU. Nó cung cấp bảo vệ chống lại tiếng ồn phanh và squawk. Nó là một loại dầu thực sự phổ biến phù hợp cho động cơ, hộp số, hộp số và thủy lực của hầu hết các máy kéo nhỏ hơn gọi cho một loại dầu STOU.