Email: dvkh@fservices.com.vn

lang_vi lang_en

Góc nhân viên
  • C4-Hydraulic-Fluid-10w-269x4001.png

Dầu nhớt C4 Hydraulic Fluid

Chuyên mục: Dầu thủy lực


Thương hiệu: Gulf Western
Có sẵn trong
- IBC - 30060B
-205lt - 30060
-20 - 32060Chi Tiết Sản Phẩm

C4 HYDRAULIC FLUID 10W là thiết bị lưu trữ chất lỏng thủy lực API CD / SF 10w ở nhiệt độ cao, và Caterpillar TO-2 và Allison C4. Điều này lý tưởng để sử dụng trong các ứng dụng thủy lực di động, nơi nhiệt độ cao có thể được trải nghiệm và thiết bị kêu gọi một chất lỏng thủy lực SAE 10w. Nhuộm đỏ để nhận dạng.