Email: dvkh@fservices.com.vn

lang_vi lang_en

Góc nhân viên
  • 60508-Side-300x4001.jpg

Dầu nhớt Euro Ultra


Thương hiệu: Gulf Western
Độ nhớt: 5W-30

Chi Tiết Sản Phẩm


-EURO ULTRA là một loại dầu động cơ xe hơi hoàn toàn siêu thấp SAPS Diesel. Nó được khuyến khích cho các loại xe kêu gọi một loại dầu đánh giá ACEA C1. Đáp ứng ACEA C1 và DL-1. Lý tưởng cho các khoảng thời gian mở rộng.