Email: dvkh@fservices.com.vn

lang_vi lang_en

Góc nhân viên
  • Turboil_30-269x4001.png

Dầu nhớt Turboil


Thương hiệu: Gulf Western
Độ nhớt SAE: 30

Chi Tiết Sản Phẩm


-Phạm vi TURBOIL có sẵn ở cả hai độ nhớt SAE 30 và SAE 40. Nó là một chất tẩy rửa thấp, dầu động cơ đơn lớp giúp giảm tiêu thụ dầu, bảo vệ chống lại quá trình oxy hóa dầu và duy trì sự sạch sẽ của động cơ.

-Nó là lý tưởng cho động cơ Detroit Detroit hai thì không được sử dụng dầu động cơ đa cấp, và với hàm lượng tro dưới 0,8%. TURBOIL cũng thích hợp cho các thiết bị vận chuyển đất, nông nghiệp và vận chuyển trước năm 1991 kêu gọi một loại dầu mono trong các ứng dụng bốn thì.