Email: dvkh@fservices.com.vn

lang_vi lang_en

Góc nhân viên

Điều Khoản Sử Dụng

Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện; và đây là một hợp đồng có giá trị ràng buộc giữa bạn và Công ty Úc Châu (Fservices). Vì thế, bạn hãy đọc kỹ các điều khoản và điều kiện của trang web này.
 
1. CÁC HẠN CHẾ VỀ SỬ DỤNG CÁC THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU
 
Trừ khi được Fservices đồng ý bằng văn bản một cách khác đi, bạn sẽ không sao chép, sao lại, tái bản, đưa lên mạng, công bố, chuyển, tạo liên kết đến hoặc phân phối dưới bất cứ hình thức nào các thông tin và tài liệu trên trang web này. Bạn có thể tải xuống các thông tin và tài liệu công bố trên trang web này để bạn sử dụng với điều kiện là bạn không dỡ bỏ các thông tin về bản quyền hoặc các quyền khác gắn với các thông tin và tài liệu đó. Bạn không được phân phối, sửa đổi, chuyển đi, sử dụng lại, công bố, tạo liên kết hoặc sử dụng các nội dung của trang web này cho các mục đích kinh doanh hoặc công cộng, bao gồm cả các thông tin bằng chữ, các hình ảnh, các tập tin âm thanh và hình ảnh khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của Fservices.
 
2. THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
 
Trang web hoạt động 24 giờ/ 7 ngày. Tuy nhiên, Fservices bảo lưu quyền ngắt hệ thống để bảo trì khi cần thiết. Fservices sẽ cố gắng để lên kế hoạch và thông báo về việc hệ thống không sử dụng được bằng cách đưa một thông báo trên mạng trực tuyến. Fservices không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại hoặc mất mát nào do việc hệ thống bị ngắt trong trường hợp này.
 
3. TÀI KHOẢN NGƯỜI SỬ DỤNG
 
Bạn sẽ phải đăng ký và được cung cấp một tài khoản người sử dụng để có thể đề nghị Fservices tư vấn. Bạn sẽ giữ bí mật thông tin về tài khoản sử dụng này vào mọi thời điểm.
 
4. BẢN QUYỀN VÀ NHÃN HIỆU
 
Mọi nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, logo, biểu tượng và tên miền đặt trên trang web này là tài sản của Fservices và các đối tác khác (nếu có). Không có điều gì trên trang web này có thể được hiểu là, dù là ngầm định hay cách khác, cho phép sử dụng hoặc bất cứ quyền sử dụng nào liên quan đến bất cứ nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, logo, biểu tượng và tên miền đặt trên trang web này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Fservices hoặc bên thứ ba sở hữa các nhãn hiệu hoặc tên thương mại đặt trên trang web này. Bạn hoàn toàn không được sử dụng bất cứ nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, logo, biểu tượng và tên miền đặt trên trang web này hoặc bất cứ nôi dung nào khác có trên trang web này, trừ khi được cho phép trong tài liệu này. Các hình ảnh đặt trên trang web này là tài sản của Fservices hoặc được Fservices sử dụng theo sự đồng ý của chủ sở hữu. Trừ khi được cho phép cụ thể, bạn không được sử dụng bất cứ hình ảnh nào đặt trên trang web này, bạn cũng không được ủy quyền cho bất cứ người nào sử dụng bất cứ hình ảnh nào đặt trên trang web này. Bất cứ việc sử dụng không được phép nào đối với các hình ảnh này có thể vi phạm luật tác quyền, luật nhãn hiệu, luật về quyền riêng tư và luật xuất bản, và các quy định về thông tin khác.
 
5. QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ
 
Xin đọc kỹ chính sách riêng tư trên website chúng tôi. Chính sách này giải thích rõ những thông tin nào Fservices có thể thu thập từ bạn trên trang web của chúng tôi và cách thức chúng tôi sẽ sử dụng và bảo vệ các thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ không thu thập mất cứ thông tin xác định danh tính cá nhân nào trên trang web của chúng tôi trừ khi bạn cung cấp các thông tin đó cho chúng tôi.
 
6. AN NINH CỦA TRANG WEB
 
Bạn không được xâm phạm hoặc cố gắng xâm phạm an ninh của trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn, các hành vi dưới đây:
 
Truy cập thông tin hoặc nối vào một máy chủ hoặc tài khoản mà bạn không được phép truy cập
 
Cố gắng thăm dò, kiểm tra hoặc thử nghiệm điểm yếu của một hệ thống hoặc hệ thống mạng để vi phạm an ninh hoặc biện pháp nhận dạng mà không được Fservices cho phép bằng văn bản
 
Cố gắng can thiệp vào dịch vụ cung cấp cho bất cứ người sử dụng nào, máy chủ hoặc hệ thống mạng nào, bằng cách phát tán vi rút hoặc mã độc lên trang web, làm quá tải hoặc gây ra hiện tượng thư rác (spamming) trên trang web
 
Thay đổi thông tin header của gói TCP/IP hoặc bất cứ phần thông tin nào của header trong bất cứ email hay nhóm email gửi đi
 
Bạn không được sử dụng trang web của công ty Fservices cho bất cứ mục đích bất hợp pháp nào.
 
Bạn phải đảm bảo rằng tất cả các thông tin được đưa lên trang web của công ty Fservices là đầy đủ, chính xác, có thật, phù hợp và nhất quán với các tài liệu chứa đựng các thông tin này. Vi phạm điều này sẽ dẫn đến việc chậm trễ trong quy trình xử lý hoặc các thông tin điện tử được đưa lên bị loại bỏ. Bạn phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ chi phí phát sinh do việc đưa thông tin giả mạo hoặc sai.
 
Bạn không được tấn công hoặc cố gắng tấn công hoặc làm hại trang web bằng bất cứ hình thức, phương tiện nào như các công cụ tấn công, virus và chương trình máy tính có chứa các mã có thể gây hỏng máy tính. Bất cứ cố gắng nào để thực hiện các hành vi như vậy đều khiến bạn phải chịu sự truy tố theo qui định của pháp luật hiện hành.
 
7. KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM
 
Mặc dù Fservices thực hiện mọi sự cẩn trọng khi cung cấp dịch vụ tại trang web,  Fservices không cam kết rằng trang web này sẽ hoạt động không có lỗi hoặc hoàn toàn không có vi-rút, worms, trojan horses hoặc các mã độc hại khác. Fservices không chấp nhận bất cứ trách nhiệm nào, và sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào xảy ra cho thiết bị máy tính hoặc các tài sản khác của bạn do việc bạn truy cập vào, sử dụng, hoặc lướt trang web này hoặc việc bạn tải xuống bất cứ tài liệu, dữ liệu, các thông tin bằng chữ, các hình ảnh, các đoạn video, hoặc các tập tin âm thanh nào từ trang web này hoặc phát sinh liên quan đến việc chậm thực hiện, lỗi, thiếu sót, bị gián đoạn, lỗi, vi-rút máy tính, chậm trễ trong hoạt động hoặc truyền dữ liệu, hoặc lỗi hệ thống hoặc đường truyền.
Fservices cũng từ chối mọi trách nhiệm đối với:
 
Bất cứ tổn thất nào hoặc không có khả năng lấy lại các dữ liệu hoặc thông tin vì bất cứ lý do gì và bao gồm việc không chuyển được, việc sử dụng không đúng mục đích hoặc việc chuyển sai do kết quả của bất cứ sự gián đoạn, ngưng hoặc chấm dứt dịch vụ trên trang web này.
 
Bất cứ sự sai sót của các thông tin hoặc nguồn tài nguyên có sẵn, nhận được hoặc được chuyển thông qua trang web
 
Bất cứ trục trặc, khuyết điểm hoặc sai sót của trang web. Bất cứ sự chậm trễ hoặc không có khả năng trong việc cung cấp dịch vụ của Fservices tại trang web theo các điều khoản và điều kiện do bất cứ khuyết điểm hoặc hỏng hóc về điện tử, cơ khí, hệ thống, xử lý dữ liệu hoặc viễn thông, thiên tai, xáo trộn dân sự hoặc bất cứ sự kiện nào nằm ngoài sự kiểm soát của Fservices.
 
8. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
 
Trong bất cứ trường hợp nào, Fservices cũng không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại trực tiếp, đặc biệt hoặc do hệ quả của, hoặc tổn thất kinh tế phát sinh từ hoặc có liên quan hoặc có thể quy cho:
 
Bất cứ việc truy cập, sử dụng hoặc không thể truy cập hoặc sử dụng trang web hoặc dịch vụ này, hoặc tin cậy vào những thông tin trên trang web này.
 
Bất cứ sự hỏng hóc, sai sót, chểnh mảng, gián đoạn hoặc chậm trễ trong việc truyền dữ liệu.
 
Bất cứ vi rút máy tính hoặc hoặc các mã độc hại, hoặc các đoạn mã, chương trình hay macro mang tính chất làm hỏng hoặc phá hủy khác có thể ảnh hưởng đến các thiết bị, chương trình máy tính hoặc các tài sản khác của bạn.
 
9. BỒI THƯỜNG
 
Bằng việc truy cập vào trang web này, bạn đồng ý bồi thường cho Fservices, giữ cho Fservices khỏi mọi thiệt hại và bảo vệ Fservices khỏi bất cứ khiếu nại, hành động hoặc đòi hỏi, bao gồm nhưng không giới hạn các chi phí pháp lý và kế toán hợp lý, được cho là hoặc là kết quả của việc bạn sử dụng trang web này hoặc dịch vụ tại trang web này, hoặc do việc bạn vi phạm các điều khoản và điều kiện.
 
10. CHẤM DỨT
 
Fservices bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của Fservices, chấm dứt dịch vụ trên trang web này vào bất cứ thời điểm nào, có hoặc không có lý do hoặc chấm dứt quyền truy cập vào trang web này của bạn mà không cần báo trước và không cần lý do. Bằng việc truy cập vào trang web này, bạn được coi là từ bỏ quyền được Fservices thông báo về việc chấm dứt này, nếu có. Fservices không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại, mất mát hoặc chi phí phát sinh theo bất cứ cách thức nào, từ hoặc do việc chấm dứt dịch vụ trên trang web này.
 
11. SỬA ĐỔI
 
Fservices có thể thay đổi và thay thế nội dung các điều khoản và điều kiện này và/hoặc qui định thêm các điều kiện và điều khoản mới vào bất cứ thời điểm nào mà không cần báo trước cho bạn. Bằng việc sử dụng trang web này, bạn được coi là từ bỏ quyền được thông báo hoặc chấp thuận bất cứ sửa đổi, thay đổi hoặc bổ sung nào với các điều khoản và điều kiện, nếu có. Các thay đổi sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên được đưa lên trang web này. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web sau thời gian đó, bạn được xem là đã chấp nhận các thay đổi.