Email: dvkh@fservices.com.vn

lang_vi lang_en

Staff corner
  • C4-Hydraulic-Fluid-10w-269x4001.png

C4 Hydraulic Fluid

Categories: Gear Lubricants


Brand: Gulf Western
Available in
- IBC - 30060B
-205lt - 30060
-20 - 32060

Product Details


-C4 HYDRAULIC FLUID 10W is a high temperature, API CD/SF 10w hydraulic fluid meeting Caterpillar TO-2 and Allison C4. This is ideally suited for use in mobile hydraulic applications where high temperatures can be experienced and equipment calling for a SAE 10w hydraulic fluid. Dyed red for identification.

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.


Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.