Email: dvkh@fservices.com.vn

lang_vi lang_en

Staff corner
  • 60508-Side-300x4001.jpg

Euro Ultra


Brand: Gulf Western
Viscosity: 5W-30

Product Details


-EURO ULTRA is a fully synthetic ultra Low SAPS Diesel passenger car engine oil. It is recommended for vehicles calling for an ACEA C1 rated oil. Meets ACEA C1 and DL-1. Ideal for extended drain intervals.

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.


Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.