Email: dvkh@fservices.com.vn

lang_vi lang_en

Staff corner

HR & ADMINISTRATIVE EMPLOYEES

Job description:
 
- Manage stationery of company. Work with suppliers to ensure full on-demand stationery.
- Experience in HR, Payroll for staffs.
- Draft labor contracts and insurance for employees.
- Work with the administrative affairs regarding the HR and insurance paperwork for Company.
- Recruitment as request.
- Other jobs as required.
 
Job requirements:
 
- Graduated College or higher level in the fields of administrative management, human resources, business administration.
- Female first.
- Minimum 1 year experience in finance, banking, insurance.
- Good at office computer skills.

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.


Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.