Email: dvkh@fservices.com.vn

lang_vi lang_en

Staff corner

Industrial electrical equipment

Wall Exhaust Fan MPE AF-250

Trademark: MPE

595,000 VNĐ

Wall Exhaust Fan MPE AF-200

Trademark: MPE

540,000 VNĐ

Wall Exhaust Fan MPE AF-150

Trademark: MPE

450,000 VNĐ

Suction Fan MPE AFC-130

Trademark: MPE

540,000 VNĐ

Electrical Tape

Trademark: MPE

9,900 VNĐ

Floor Socket FGP

Trademark: MPE

660,000 VNĐ

Floor Socket FCA-60

Trademark: MPE

741,000 VNĐ

Floor Socket FCY-60

Trademark: MPE

741,000 VNĐ

Floor Socket FW60

Trademark: MPE

741,000 VNĐ

Floor Socket FB60

Trademark: MPE

741,000 VNĐ

Floor Socket FA60

Trademark: MPE

741,000 VNĐ

Floor Socket FY60

Trademark: MPE

741,000 VNĐ

Cover Socket MPN-C

Trademark: MPE

3,000 VNĐ

Plug P-332

Trademark: MPE

567,500 VNĐ

Plug P-315

Trademark: MPE

238,000 VNĐ

Combination Socket S-332

Trademark: MPE

1,067,000 VNĐ

Combination Socket S-315

Trademark: MPE

851,000 VNĐ

Waterproof Isolator Switch SW-363

Trademark: MPE

1,055,000 VNĐ

Waterproof Isolator Switch SW-332

Trademark: MPE

681,000 VNĐ

Waterproof Isolator Switch SW-320

Trademark: MPE

658,000 VNĐ

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.


Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.