Email: dvkh@fservices.com.vn

lang_vi lang_en

Staff corner

Led/Smart Led Light

LED Bulb 1.5W MPE LBD-3YL

Trademark: MPE

32,800 VNĐ

LED Bulb 1.5W MPE LBD-3PK

Trademark: MPE

32,800 VNĐ

LED Bulb 1.5W MPE LBD-30R

Trademark: MPE

32,800 VNĐ

LED Bulb 1.5W MPE LBD-3R

Trademark: MPE

32,800 VNĐ

LED Bulb Emergency LB-12T/E

Trademark: MPE

250,000 VNĐ

LED Bulb Emergency LB-10T/E

Trademark: MPE

230,000 VNĐ

LED Bulb Motion Sensor LB-9T/MS

Trademark: MPE

252,000 VNĐ

LED Bulb LB-9T/AM

Trademark: MPE

151,000 VNĐ

LED Bulb 3 Step Dimmer LB-9/DIM

Trademark: MPE

83,000 VNĐ

LED Bulb Dimmer LB-9/DIM

Trademark: MPE

108,000 VNĐ

LED Bulb LB-9/3C

Trademark: MPE

121,000 VNĐ

Led Panel Dimmable 6W Ø120 mm

Trademark: MPE

373,000 VNĐ

Led Panel Dimmable 12W Ø170 mm

Trademark: MPE

498,000 VNĐ

Led Panel Dimmable 18W Ø217 mm

Trademark: MPE

648,000 VNĐ

Led Panel Dimmable 24W Ø300 mm

Trademark: MPE

814,500 VNĐ

LED Square Panel Floating Dimmer 6W

Trademark: MPE

390,000 VNĐ

LED Square Panel Floating Dimmer 12W

Trademark: MPE

522,000 VNĐ

LED Square Panel Floating Dimmer 18W

Trademark: MPE

678,000 VNĐ

LED Panel Motion Sensor RPL - 18T/MS

Trademark: MPE

650,000 VNĐ

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.


Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.