Email: dvkh@fservices.com.vn

lang_vi lang_en

Staff corner

Led/Smart Led Light

LED Panel Motion Sensor RPL - 12T/MS

Trademark: MPE

538,000 VNĐ

LED Panel Motion Sensor SSPL - 24T/MS

Trademark: MPE

880,000 VNĐ

LED Panel Motion Sensor SSPL - 18T/MS

Trademark: MPE

727,000 VNĐ

LED Panel Motion Sensor SSPL - 12T/MS

Trademark: MPE

596,000 VNĐ

LED Panel Motion Sensor SSPL - 24T/MS

Trademark: MPE

954,000 VNĐ

LED Panel Motion Sensor SSPL - 18T/MS

Trademark: MPE

791,500 VNĐ

LED Panel Motion Sensor SSPL -12T/MS

Trademark: MPE

629,000 VNĐ

LED - Multi Panel Border BD - 24

Trademark: MPE

178,000 VNĐ

LED - Multi Panel Border BD -18

Trademark: MPE

124,000 VNĐ

LED - Multi Panel Border

Trademark: MPE

99,000 VNĐ

LED - Multi Panel Border

Trademark: MPE

80,000 VNĐ

Led Multi Panel 24W Ø290 mm

Trademark: MPE

737,000 VNĐ

Led Multi Panel 18W Ø217 mm

Trademark: MPE

520,000 VNĐ

Led Multi Panel 12W Ø165 mm

Trademark: MPE

369,000 VNĐ

Led Multi Panel 6W Ø140 mm

Trademark: MPE

279,000 VNĐ

Led Slim Panel 24W Ø300 mm

Trademark: MPE

428,000 VNĐ

Led Slim Panel 18W Ø225 mm

Trademark: MPE

334,000 VNĐ

LED Slim Panel 12W Ø120 mm

Trademark: MPE

210,000 VNĐ

LED Slim Panel 9W Ø150 mm

Trademark: MPE

171,000 VNĐ

LED Slim Panel 6W Ø120 mm

Trademark: MPE

132,000 VNĐ

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.


Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.