Email: dvkh@fservices.com.vn

lang_vi lang_en

Staff corner

PVC conduits and fittings

Cable Trunking 100mm MP100/60

Trademark: MPE

214,700 VNĐ

Cable Trunking 100mm MP100/40

Trademark: MPE

168,400 VNĐ

Cable Trunking 80mm MP80/50

Trademark: MPE

137,000 VNĐ

Cable Trunking 60mm MP60/40

Trademark: MPE

84,800 VNĐ

Cable Trunking 50mm MP50/35

Trademark: MPE

67,800 VNĐ

Cable Trunking 40mm MP40/22

Trademark: MPE

41,300 VNĐ

Cable Trunking 30mm MP30/16

Trademark: MPE

25,500 VNĐ

Cable Trunking 25mm MP25/14

Trademark: MPE

19,800 VNĐ

Cable Trunking 20mm MP20/10

Trademark: MPE

13,600 VNĐ

Elastic Conduit Ø32 A9032 CM

Trademark: MPE

245,000 VNĐ

Elastic Conduit White PVC Ø32 A9032 CT

Trademark: MPE

258,000 VNĐ

Elastic PVC White Tube Ø25 A9025 CT

Trademark: MPE

240,000 VNĐ

Elastic Conduit Ø25 A9025 CM

Trademark: MPE

212,000 VNĐ

Elastic PVC White Conduit Ø20 A9020 CT

Trademark: MPE

218,000 VNĐ

Elastic Conduit Tube Ø20 A9020 CM

Trademark: MPE

178,000 VNĐ

Elastic PVC White Tube Ø16 A9020 CT

Trademark: MPE

163,000 VNĐ

Elastic Conduit Tube Ø16 A9016 CM

Trademark: MPE

138,000 VNĐ

32mm Pipe Clamp A280-32

Trademark: MPE

2,950 VNĐ

25mm Pipe Clamp A280 / 25

Trademark: MPE

2,040 VNĐ

20mm Pipe Clamps A280/20

Trademark: MPE

1,320 VNĐ

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.


Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.