Email: dvkh@fservices.com.vn

lang_vi lang_en

Staff corner

Switch and Socket

A201VXN slippery mask

Trademark: MPE

12,400 VNĐ

Face used for MCC 2 pole AMCB2N

Trademark: MPE

12,400 VNĐ

Face used for MCB 1 pole AMCB1N

Trademark: MPE

12,400 VNĐ

The face for ASBN safety knife

Trademark: MPE

13,700 VNĐ

6 Holes A206N

Trademark: MPE

16,000 VNĐ

5 Holes A205N

Trademark: MPE

16,000 VNĐ

4 Holes A204N

Trademark: MPE

16,000 VNĐ

3 Holes A203N

Trademark: MPE

12,400 VNĐ

2 Holes A202N

Trademark: MPE

12,400 VNĐ

1 Hole A201N

Trademark: MPE

12,400 VNĐ

Single Socket 16A A20USMN

Trademark: MPE

36,200 VNĐ

Single Socket 16A + 2 Holes A20USMXXN

Trademark: MPE

36,200 VNĐ

Single Socket 16A + 1 Hole A20USMXN

Trademark: MPE

36,200 VNĐ

Double Socket, 2 16A + 2 Holes A20US2XXN

Trademark: MPE

42,000 VNĐ

Double Socket 16A + 1 hole A20US2XN

Trademark: MPE

42,000 VNĐ

Multi-purpose Dual Socket 16A A20UESM2N

Trademark: MPE

54,000 VNĐ

Socket 16A A20US3N

Trademark: MPE

52,000 VNĐ

Socket A20UES2N

Trademark: MPE

54,000 VNĐ

Socket 16A A20US3N

Trademark: MPE

51,000 VNĐ

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.


Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.