Email: dvkh@fservices.com.vn

lang_vi lang_en

Staff corner
  • Zinc-Free-Superdraulic-46-269x4001.png

Zinc Free Hydraulic

Categories: Gear Lubricants


Brand: Gulf Western
Available in
ISO 46
-205lt - 60006
-20lt - 62006
 
ISO 68
-205lt - 30087

Product Details


-ZINC FREE HYDRAULIC is a premium grade zinc free formulation suitable for use in systems where silver plated bearings are common, such as Lucas PM – 500 series hydraulic pumps.

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.


Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.