Email: dvkh@fservices.com.vn

lang_vi lang_en

Góc nhân viên

Fservices - VBC: Công nghệ Blockchain & Dịch vụ tư vấn tài chính

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 06 năm 2019 - Đại diện công ty Cổ phần Vietnam Blockchain (VBC), thuộc Công ty Infinity Blockchain Labs (IBL), và đại diện công ty Cổ phần Thương mại Úc Châu (FServices) đã cùng ký kết thoả thuận hợp tác trong hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ Blockchain trong dịch vụ tài chính tín dụng.
 


Thoả thuận hợp tác được xây dưng hướng đến mục tiêu xây dựng hợp tác bền vững, mang lại lợi ích cho hai bên và cho cộng đồng trong việc áp dụng công nghệ blockchain vào dịch vụ tài chính tín dụng.
 
Cả hai bên sẽ cùng nhau xây dựng thí điểm tính năng cung cấp và cập nhật thông tin hồ sơ khách hàng từ khâu tiếp nhận hồ sơ đến khi quy trình xử lý khoản vay hoàn tất. Dựa trên cơ sở đó, VBC và FServices sẽ tiến đến việc xây dựng các tính năng mới về cơ sở dữ liệu khách hàng, hệ thống xếp hạng tín dụng và các ứng dụng công nghệ tài chính theo xu thế mới của thị trường.

Ông Đỗ Văn Long, Giám đốc Công ty Cổ phần Vietnam Blockchain (VBC) và là Giám đốc chiến lược vùng, công ty Infinity Blockchain Labs, chia sẻ, “Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác cùng FServices cùng nghiên cứu và phát triển công nghệ blockchain ứng dụng trong dịch vụ tài chính. Đây là một khởi đầu tốt đẹp cho cả VBC và FServices trong việc cam kết cung cấp những giải pháp công nghệ blockchain hữu ích cho cho xã hội và cộng đồng.”
 
Bà Trương Thị Mỹ Phương, Tổng Giám đốc Công ty Thương mại Cổ phần Úc Châu (FServices) cho biết, “Trong làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ Blockchain được xem là nền tảng cho công cuộc chuyển đổi số. Với khả năng chia sẻ thông tin dữ liệu minh bạch theo thời gian thực, tiết kiệm không gian lưu trữ và bảo mật cao, sự kết hợp giữa công nghệ blockchain và dịch vụ tài chính sẽ là một xu hướng tất yếu trong tương lai. Với định hướng dẫn dầu về công nghệ, FServices mong muốn trở thành đơn vị Fintech hàng đầu Việt Nam với những dịch vụ tài chính tối ưu và toàn diện nhất.”

https://www.facebook.com/fservices.com.vn/