Email: dvkh@fservices.com.vn

lang_vi lang_en

Góc nhân viên

Fservices - Fubon : Hợp tác mới

Chào đón năm mới 2019, Fservices hân hoan vui mừng ký kết hợp tác với Fubon Life, thành viên của Tập đoàn tài chính Fubon, đánh dấu bước đầu cho mục tiêu lan tỏa giá trị nhân văn của bảo hiểm nhân thọ tại thị trường Việt Nam.
 
Những sản phẩm ưu việt, sự hỗ trợ của đối tác sẽ là động lực để Fservices tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, kiện toàn đội ngũ và trao gửi sự quan tâm chân thành đến nhiều khách hàng hơn nữa, những người đã tin tưởng vào giá trị đích thực của bảo hiểm và thụ hưởng lợi ích từ nó.