Email: dvkh@fservices.com.vn

lang_vi lang_en

Góc nhân viên

LIÊN HỆ

 • Tên giao dịch quốc tế

  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ÚC CHÂU
 • Tên gọi tắt

  Fservices
 • Địa chỉ

  10A Phan Ngữ, Phường Đakao, Quận 1, TPHCM
 • Điện thoại

  028 62 663366
 • Website

  http://fservices.com.vn
 • Email

  dvkh@fservices.com.vn
995858