Email: dvkh@fservices.com.vn

lang_vi lang_en

Góc nhân viên
  • a90321.jpg

Ống luồn Ø 32 MM A9032

Giá bán:

61,000 VNĐ


Ống Luồn MPE
Mã SP: A9032

Chi Tiết Sản Phẩm

Ống luồn Ø 32 mm
 
Rigid P.V.C Conduit