Email: dvkh@fservices.com.vn

lang_vi lang_en

Góc nhân viên

Ống luồn và phụ kiện

Ống luồn dẹp 80mm MP100/60

Thương hiệu: MPE

214,700 VNĐ

Ống luồn dẹp 100mm MP100/40

Thương hiệu: MPE

168,400 VNĐ

Ống luồn dẹp 80mm MP80/50

Thương hiệu: MPE

137,000 VNĐ

Ống luồn dẹp 60mm MP60/40

Thương hiệu: MPE

84,800 VNĐ

Ống luồn dẹp 50mm MP50/35

Thương hiệu: MPE

67,800 VNĐ

Ống luồn dẹp 40mm MP40/22

Thương hiệu: MPE

41,300 VNĐ

Ống Luồn Dẹp 30mm MP 30/16

Thương hiệu: MPE

25,500 VNĐ

Ống Luồn Dẹp 25mm MP 25/14

Thương hiệu: MPE

19,800 VNĐ

Ống Luồn Dẹp 20mm MP 20/10

Thương hiệu: MPE

13,600 VNĐ

Ống Luồn Đàn Hồi Ø32 A9032 CM

Thương hiệu: MPE

245,000 VNĐ

Ống Luồn Đàn Hồi Ø25 A9025 CM

Thương hiệu: MPE

212,000 VNĐ

Ống Luồn Đàn Hồi Ø20 A9020 CM

Thương hiệu: MPE

178,000 VNĐ

Ống Luồn Đàn Hồi Ø16 A9016 CM

Thương hiệu: MPE

138,000 VNĐ

Kẹp Đỡ Ống 32mm A280-32

Thương hiệu: MPE

2,950 VNĐ

Kẹp Đỡ Ống 25mm A280/25

Thương hiệu: MPE

2,040 VNĐ

Kẹp Đỡ Ống 20mm A280-20

Thương hiệu: MPE

1,320 VNĐ