Email: dvkh@fservices.com.vn

lang_vi lang_en

Góc nhân viên

Ống luồn và phụ kiện

Ống luồn dẹp 80mm MP100/60

Thương hiệu: MPE

214,700 VNĐ

Ống luồn dẹp 100mm MP100/40

Thương hiệu: MPE

168,400 VNĐ

Ống luồn dẹp 80mm MP80/50

Thương hiệu: MPE

137,000 VNĐ

Ống luồn dẹp 60mm MP60/40

Thương hiệu: MPE

84,800 VNĐ

Ống luồn dẹp 50mm MP50/35

Thương hiệu: MPE

67,800 VNĐ

Ống luồn dẹp 40mm MP40/22

Thương hiệu: MPE

41,300 VNĐ

Ống Luồn Dẹp 30mm MP 30/16

Thương hiệu: MPE

25,500 VNĐ

Ống Luồn Dẹp 25mm MP 25/14

Thương hiệu: MPE

19,800 VNĐ

Ống Luồn Dẹp 20mm MP 20/10

Thương hiệu: MPE

13,600 VNĐ

Ống Luồn Đàn Hồi Ø32 A9032 CM

Thương hiệu: MPE

245,000 VNĐ

Ống Luồn Đàn Hồi Ø25 A9025 CM

Thương hiệu: MPE

212,000 VNĐ

Ống Luồn Đàn Hồi Ø20 A9020 CM

Thương hiệu: MPE

178,000 VNĐ

Ống Luồn Đàn Hồi Ø16 A9016 CM

Thương hiệu: MPE

138,000 VNĐ

Kẹp Đỡ Ống 32mm A280-32

Thương hiệu: MPE

2,950 VNĐ

Kẹp Đỡ Ống 25mm A280/25

Thương hiệu: MPE

2,040 VNĐ

Kẹp Đỡ Ống 20mm A280-20

Thương hiệu: MPE

1,320 VNĐ

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.


Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.