Email: dvkh@fservices.com.vn

lang_vi lang_en

Góc nhân viên

Thiết bị công nghiệp

Quạt Hút Âm Tường MPE AF-250

Thương hiệu: MPE

595,000 VNĐ

Quạt Hút Âm Tường MPE AF-200

Thương hiệu: MPE

540,000 VNĐ

Quạt Hút Âm Tường MPE AF-150

Thương hiệu: MPE

450,000 VNĐ

Quạt Hút Âm Trần MPE AFC-130

Thương hiệu: MPE

540,000 VNĐ

Băng Keo Điện

Thương hiệu: MPE

9,900 VNĐ

Ổ Cắm Âm Sàn Kiểu Tròn Màu Xám FCA-60

Thương hiệu: MPE

741,000 VNĐ

Ổ Cắm Âm Sàn Kiểu Tròn Màu Vàng FCY-60

Thương hiệu: MPE

741,000 VNĐ

Ổ Cắm Âm Sàn Kiểu Vuông Màu Trắng FW60

Thương hiệu: MPE

741,000 VNĐ

Ổ Cắm Âm Sàn Kiểu Vuông Màu Đen FB60

Thương hiệu: MPE

741,000 VNĐ

Ổ Cắm Âm Sàn Kiểu Vuông Màu Xám FA60

Thương hiệu: MPE

741,000 VNĐ

Ổ Cắm Âm Sàn Kiểu Vuông Màu Vàng FY60

Thương hiệu: MPE

741,000 VNĐ

Phích cắm P-332

Thương hiệu: MPE

567,500 VNĐ

Phích cắm P-315

Thương hiệu: MPE

238,000 VNĐ

Ổ Cắm Kết Hợp Công Tắc 3 Cực S-332

Thương hiệu: MPE

1,067,000 VNĐ

Ổ Cắm Kết Hợp Công Tắc 3 Cực S-315

Thương hiệu: MPE

851,000 VNĐ

Cầu Dao Chống Thấm Nước SW-363

Thương hiệu: MPE

1,055,000 VNĐ

Cầu Dao Chống Thấm Nước SW-332

Thương hiệu: MPE

681,000 VNĐ

Cầu Dao Chống Thấm Nước SW-320

Thương hiệu: MPE

658,000 VNĐ