MẪU THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Email: dvkh@fservices.com.vn

lang_vi lang_en

Góc nhân viên

MẪU THÔNG TIN ỨNG VIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ÚC CHÂU  
Mã số: 2.1/02-00
Số:……………….

THÔNG TIN ỨNG VIÊN

 
I/ THÔNG TIN CÁ NHÂN:  
Họ và tên: ……………………………………………………………. Vị trí ứng tuyển: ……………………………………………..  
Ngày sinh:  ………………………
Nơi sinh: …………………………
Số CMND: ………………………
Ngày cấp ………………………..
Nơi cấp: ……………………………  
 
 
Giới tính:  Nam  Nữ
Quốc tịch: …………………
Dân tộc:   …………………
Tôn giáo:  …………………
Hộ khẩu thường trú: ………………………………………
……………………………………………………………..
 
Địa chỉ nơi ở hiện tại:…………………………………….
……………………………………………………………......
 
 
 
 
Điện thoại liên lạc: ……………………. Di động: …………………    Email: ……………………………………………..
Số TK ngân hàng OCB (nếu có):………………………Chi nhánh/PGD:………………………..Số sổ BHXH (nếu có)……………….
Mã số thuế cá nhân (nếu có ):  ……………………………….....                     Số người phụ thuộc (nếu có): ………………………………
 
Tình trạng hôn nhân:                                   Độc thân                       Có gia đình                           Ly dị                           Góa  
II/ THÔNG TIN GIA ĐÌNH:  
Họ và tên Năm sinh Mối quan hệ Nghề nghiệp Địa chỉ thường trú  
           
           
           
           
           
III/ TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN:  
1- Các văn bằng đã đạt được :  
Tên trường Chuyên ngành Năm tốt nghiệp Bằng cấp đạt được  
         
         
2- Các khóa huấn luyện, đào tạo Đơn vị tổ chức Thời gian học Chứng chỉ /xếp loại  
         
         
         
         
Mục tiêu phát triển sự nghiệp (Xin mô tả ngắn gọn vị trí/chức vụ mong muốn đạt được?)

 
Mức lương mong muốn:

 
 
Xin liệt kê những điểm mạnh mà cấp trên, đồng nghiệp hay bạn bè thường nêu ra khi nói về bạn?
Bạn tự đánh giá về mình như thế nào?

 
 
Bạn có thể làm việc ngoài giờ không?:  Có     Không           Bạn có thể làm việc ở Tỉnh, Thành phố khác?: Có     Không  
Khi nào bạn có thể nhận việc nếu được tuyển dụng? :  
Bạn thích làm việc:     Tập thể        Độc lập                  
IV/ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC (Working Experiences):  
Từ: ……………………...
Đến:……………………..
Tên Công ty:…………………………………………………….
………………………………………………………………….
Chức vụ: …………………………….
……………………………………..
 
Ngành nghề: ……………
…………………………..
…………………………..
Địa chỉ: ………………………………………………………
………………………………………………………………..
(:…………………………………………………………….
Tên và chức vụ cấp trên trực tiếp:
……………………………………….
 
Nhiệm vụ & trách nhiệm chính:
 
 
 
 
 
 
 
 
Lương khởi điểm:
………………………….
 
Lương cuối cùng:
………………………….
Lý do nghỉ việc: ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
 
 
   
Từ: ……………………...
Đến:……………………..
Tên Công ty:…………………………………………………….
………………………………………………………………….
Chức vụ: …………………………….
……………………………………..
 
Ngành nghề: ……………
…………………………..
…………………………..
Địa chỉ: ………………………………………………………
………………………………………………………………..
(:…………………………………………………………….
Tên và chức vụ cấp trên trực tiếp:
……………………………………….
 
Nhiệm vụ & trách nhiệm chính:
 
 
 
 
 
 
 
Lương khởi điểm:
………………………….
 
Lương cuối cùng:
………………………….
Lý do nghỉ việc: ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
 
 
       
Từ: ……………………...
Đến:……………………..
Tên Công ty:…………………………………………………….
………………………………………………………………….
Chức vụ: …………………………….
……………………………………..
 
Ngành nghề: ……………
…………………………..
…………………………..
Địa chỉ: ………………………………………………………
………………………………………………………………..
(:…………………………………………………………….
Tên và chức vụ cấp trên trực tiếp:
……………………………………….
 
Nhiệm vụ & trách nhiệm chính:
 
 
 
 
 
 
Lương khởi điểm:
………………………….
 
Lương cuối cùng:
………………………….
Lý do nghỉ việc: ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
 
 
V/ THAM CHIẾU: (Xin điền đầy đủ các thông tin trong bảng sau)
 
Tên và địa chỉ công ty Người liên hệ Chức vụ Điện thoại  
         
         
         
                                           
 
  1. Tôi xin cam đoan những thông tin đã khai là chính xác và đúng sự thật. Tôi đồng ý cho Công ty Úc Châu xác minh những thông tin trên. Nếu có bất kỳ thông tin nào sai lệch, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.
  2. Trong những trường hợp được Công ty Úc Châu lựa chọn, tôi xin cam kết tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định tại Công ty Úc Châu. Nếu vi phạm tôi đồng ý chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của Công ty Úc Châu.
 
­­­­
                                                                                                                                           ..............,ngày...........tháng...........năm..............                          
                                                                                                                                                                                     Ứng viên
                                                                                                                                                                           (ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.


Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.