Email: dvkh@fservices.com.vn

lang_vi lang_en

Góc nhân viên

Tin tức

Thông báo về chương trình khuyến mãi

24-05-2019

Nhân dịp Fubon Life Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng “Rồng Vàng 2019” lần thứ 7 với danh hiệu “Doanh nghiệp Bảo hiểm Nhân thọ Chuyên nghiệp và Tin cậy”, Fubon gửi đến chương trình khuyến mãi với quà tặng đặc biệt dành cho khách hàng mua sản phẩm của Fubon Life Việt Nam.