Email: dvkh@fservices.com.vn

lang_vi lang_en

Góc nhân viên

Vui mừng khai trương văn phòng Thanh Hóa

Ngày 18/06/2019 Công ty Cổ phần thương mại Úc Châu chào đón sự kiện khai trương văn phòng mới tại 119 Lê Hồng Phong, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hoá.

Vậy là sau văn phòng Hà Nam, văn phòng Thanh Hóa như một bước khẳng định về sự phát triển mạnh mẽ của công ty. Mong muốn mang những giá trị tốt nhất đến cho khách hàng, Fservices không ngừng làm phong phú thêm sản phẩm mà còn mở rộng thêm mạng lưới văn phòng nhằm hỗ trợ khách hàng kịp thời nhất.
Với những nỗ lực như thế, chúc cho công ty ngày một phát triển vững mạnh, các anh chị bộ phận Kinh Doanh luôn bùng cháy lửa nhiệt huyết để đạt được nhiều thành công hơn nữa trong công việc.